Velkommen

Du har kommet til portalen for alle Oslos frivilligsentraler. Frivilligsentralene er lokale møteplasser for enkeltmennesker, lag/foreninger og det offentlige som genererer frivillig innsats for og med det brede lag av befolkningen i hele byen vår.

Her finner du frivilligsentralene i Oslo

Klikk på logoen til den sentralen du lurer på, så vil kontaktinformasjonen bli synlig.

2018 © Oslo Frivilligsentraler