Telefontjenesten

Frelsesarmeens telefontjeneste er et livssynsåpent og inkluderende tilbud med respekt for den enkeltes tro- og verdisyn.

Frelsesarmeens telefontjeneste er et landsdekkende tilbud for alle over 60 år som ønsker en samtalepartner.

Ønsker du en telefonsamtale i hverdagen om det som opptar deg, eller kjenner noen som kunne hatt glede av en telefonkontakt? Trenger du informasjon om seniortilbud eller tjenester der du bor? Vi hjelper deg gjerne med å finne fram til det som skjer der du bor.

Telefontjenesten har som mål å skape gode hverdagsøyeblikk og at de som tar i bruk tilbudet opplever at samtalen er meningsfull og innholdsrik. Utgangspunktet for samtalen er det som er viktig for deg, og det du har behov for – alt fra hverdagsopplevelser, til håp og mening i tilværelsen. Du får en fast telefonvenn som ringer deg opp, og dere avtaler sammen et tidspunkt som passer for deg.

Telefontjenesten er et livssynsåpent og inkluderende tilbud med respekt for den enkeltes tro- og verdisyn.

Ta gjerne kontakt dersom du er pårørende til noen som kan ha nytte av dette tilbudet.

Tilbudet er gratis.


Kontakt oss:
Koordinator: Liza Johansen
Tlf: 408 00 591
E-post: liza.wigaard.johansen@frelsesarmeen.no


Opplever du tunge tanker?

Det hender at vi mennesker har tunge tanker og behov for å snakke med noen her og nå. Telefontjenesten er ikke en akutt krisetelefon.

Ved behov, ta kontakt med:

Kirkens SOS: 22 40 00 40

Mental Helses hjelpetelefon: 116 123


Vil du være frivillig telefonvenn?

Har du lyst til å være telefonvenn og glede andre med en jevnlig telefonsamtale? Telefontjenesten ønsker flere telefonvenner velkommen på laget vårt. Å være telefonvenn gir et stort rom for fleksibilitet, ettersom at ditt frivillige engasjement kan tilpasses dine ønsker og behov. Frivillige gjennomgår opplæring og mottar tett oppfølging. Du inviteres til felles samlinger i et hyggelig fellesskap med andre frivillige. Den frivillige undertegner taushetserklæring og frivillighetskontrakt.

Erfaringer viser at det kan oppleves som svært verdifullt å ha en telefonvenn:

«Det er en stor oppmuntring at du ringer hver uke. En oppkvikker i hverdagen.»

«Hvordan er det å være en gledesspreder for andre?»

«Jeg er så takknemlig for tilbudet fra Frelsesarmeen. Det er stabilt, godt og trygt.»

«Takk for at du tar deg tid til å prate med meg.»

«Jeg sitter igjen med en god følelse etter samtalen vår i dag.»

«Det er ingen som spør meg om hvordan jeg har det. Kanskje bare du.»

«Det gjorde noe positivt med meg at du ringte. Jeg følte meg ikke så utenfor, så isolert. Familien syntes noe var forandret, og spurte, «hva har skjedd?»
Jeg var nesten sånn som jeg var før, da jeg prata med folk. Jeg følte meg mer verdsatt, mer regna med.»


2024 © Oslo Frivilligsentraler