Fagdag 2024

Velkommen til en dag med hyggelige kolleger og faglig påfyll.

23. oktober kl. 12 til 16, inviterer Oslo Frivilligsentraler alle Frivilligsentralene i Oslo til en fagdag.

Vi har fått flere forslag til tema for dagen, men vi vil veldig gjerne høre fra deg også. 

Per nå så er forslagene:

1. Ledelse av frivillige med kognitive utfordringer eller andre spesielle ivaretakelses behov.
    Spesielt da med tanke på:

  • Juridiske vurderinger
  • Praktiske løsninger
  • Er vi i ferd med å bli dagsenter?

2. Momskompensasjon for private og kommunale sentraler.

3. Bør vi ha et rådgivende organ eller et styre- og hva er forskjellen?

4. Frivilligsentralens identitet. Hvem er vi og hva ønsker vi å være i fremtiden? 

5. Hva finnes av private tiltak (praktisk og sosialt) og hvordan bør vi samarbeide med dem?

6. Hvordan tolke forskriftens krav om å være en åpen møteplass.

Hva synes du om disse forslagene og hva savner du? 


Send


2024 © Oslo Frivilligsentraler