Fredag 17 Juni
Kl. 12:00 - 13:00, Zoom Årsmøte i Oslo Frivilligsentraler

Innkalling til årsmøte i Oslo Frivilligsentraler 17. juni 2022


Sted: Zoom. Tid: Kl 12:00 – 1300
Lenke til møtet sendes ut til alle påmeldte.


Påmelding innen 10. Juni. Påmeldingsskjema finnes her.

Vi oppfordrer sentralene til å stille med en representant hver. Hvis sentralen ikke kan stille med en representant, oppfordres det til å gi fullmakt til en annen. En slik fullmakt skal lyde:
 «På vegne av XX Frivilligsentral, gir vi XXX fullmakt til å representere oss på Årsmøte til Oslo Frivilligsentraler».
 Fullmakt kan kun gis til en daglig leder eller styreleder på en annen Frivilligsentral som er medlem i Oslo Frivilligsentraler.

Frist for forslag til årsmøtet har passert.

Saksdokumentene sendes sammen med innkallingen.


SAKSLISTE:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Valg av ordstyrer, referent og to til å underskrive protokoll
 3. Årsmelding 2021
 4. Regnskap 2021
 5. Budsjett 2023
 6. Innkomne forslag
 7. Handlingsplan for 2020 2022
 8. Valg av styre og varaer
 9. Valg av styreleder
 10. Valg av valgkomite
 11. Valg av revisor

Oslo 26. april 2022

Esther Marie Lier
 Styreleder I Oslo Frivilligsentraler

PÅMELDING


Påmelding er stengt
Flere kalenderoppføringer
2022 © Oslo Frivilligsentraler