Vi trenger sosiale entreprenører!

En sosial entreprenør er en som har idèer om hvordan vi kan bygge nye arenaer for innbyggerne i byen vår med frivillighet. Har du drømmer om dette, men vet ikke hvordan du kommer i gang?

Vi trenger sosiale entreprenører!
Frivilligsentralene i Oslo kan gi deg:

  • Rådgivning 
  • Hjelp til offentlige skjemaer o.l.
  • Bistand til å søke midler
  • Låne ut lokaler

Send en epost til vestreakerfrivillig@gmail.com og fortell om deg og det du vil skape, så tar vi kontakt med deg!

2024 © Oslo Frivilligsentraler