Velkommen til Skattkammeret!

Aktiviteter kan fort bli en dyr investering. Det har frivilligsentralen på St. Hanshaugen gjort noe med.

Skattkammeret er en utlånssentral som tilbyr barn og unge gratis utlån av sportsutstyr, samt kostnadsfri deltakelse på idretts- og friluftslivsaktiviteter. Skattkammeret har lokaler på Bislett Stadion i Oslo, og ble startet opp av St. Hanshaugen Frivilligsentral i 2010.


Skattkammeret har en visjon om at alle barn og unge skal ha mulighet til å ha en aktiv hverdag, uansett. Dette innebærer at Skattkammeret arbeider for å gjøre det enkelt for barn og unge å delta i idrett, friluftsliv og andre aktiviteter, uten en prislapp som ekskluderer fra deltakelse. Ved å låne ut sportsutstyr gratis ønsker Skattkammeret at flere barn og unge skal ha tilgang på sportsutstyr av god kvalitet. I tillegg er det et ønske at deltakelse på aktiviteter i regi av Skattkammeret vil bidra til å redusere barrieren for å teste ut nye aktiviteter for barn og unge. Ved å oppfordre til gjenbruk av sportsutstyr ønsker Skattkammeret også å fremme et miljøvennlig perspektiv. 


Skattkammeret bemannes av frivillige medarbeidere og en ansatt prosjektleder som brenner for fysisk og sportslige aktivitet. Skattkammeret har god kjennskap til utstyret vi har og kan anbefale steder i byen utstyret kan benyttes.

Dersom du ønsker mer informasjon om Skattkammeret, se vår hjemmeside www.skattkammeret.no. Du finner oss også på Facebook.

2024 © Oslo Frivilligsentraler