Mandag 30 Mai
Kl. 14:00 - 15:30, Zoom Årsmøte i Oslo Frivilligsentraler

Innkalling til årsmøte i Oslo Frivilligsentraler 26. mai 2021


Sted: Zoom. Tid: Kl 14:00 – 1530
 Lenke til møtet sendes ut til alle påmeldte 25. mai.

Påmelding innen 21. mai. Påmeldingsskjema finnes her.

Vi oppfordrer sentralene til å stille med en representant hver.

Frist for forslag til årsmøtet: 16.mai 0900.

Saksdokumentene ettersendes på epost.

SAKSLISTE:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Valg av ordstyrer, referent og to til å underskrive protokoll
 3. Årsmelding 2021
 4. Regnskap 2021
 5. Budsjett 2023
 7. Innkomne forslag
 8. Handlingsplan for 2020 2022
 9. Valg av styre og varaer
 10. Valg av styreleder
 11. Valg av valgkomite
 12. Valg av revisor

Oslo 26. april 2022

Esther Marie Lier
 Styreleder I Oslo Frivilligsentraler

Påmelding

Send
2022 © Oslo Frivilligsentraler