Krisepakke til frivillig sektor 2021

Nye stimuleringsmidler til frivilligsektor kan nå søkes på av frivilligsentralene i Oslo!

Oslo bystyre har vedtatt en stimuleringspakke på kr. 7 millioner til frivillig sektor. Oslo Frivilligsentraler har fått i oppdrag å videreformidle 1 million av dette. 

Styret i Oslo Frivilligsentraler har besluttet at disse midlene skal fordeles skjønnsmessig. Det innebærer at midler vil bli fordelt ujevnt basert på de tiltak og aktiviteter det søkes midler til. 

Prosessen vil være slik:

  • Søknad leveres til Oslo Frivilligsentraler senest 12. september kl. 2359. 
  • Undertegnede vil så anonymisere søknadene. Dette ber vi alle om å ta hensyn til i søknaden slik at denne jobben blir enklest mulig. 
  • De anonymiserte søknadene blir så vurdert av en arbeidsgruppe på to personer som så lager en innstilling til styret. 
  • Tildelingen blir sendt ut til alle søkere senest. 4. oktober.

De som får innvilget tilskudd må gjennomføre tiltaket i løpet av 2021. 

De tildelte midlene skal FAKTURERES Oslo Frivilligsentraler seneste 31. desember 2021
Faktura skal inneholde alle underbilag samt en rapport. 

Oslo kommune krever et revidert regnskap fra Oslo Frivilligsentraler, det er bakgrunnen for at vi gjør det på denne måten. Hvis sentralen ikke har likviditet til å gjennomføre prosjektet uten forhåndsbetaling, må dette spesifiseres i søknaden. Vi kan dog ikke love at det vil bli mulig for oss å ta hensyn til dette. 

Midlene kan benyttes til å leie lokaler. 

Søknadene vil vurderes etter følgende kriterier: (Fastsatt av Oslo kommune) 

  • Tiltak/aktivitet rettet mot barn og unge
  • Nye tiltak og aktivitet knyttet til å skape inkluderende og lavterskel rekrutteringsarenaer og å gjøre disse kjent. Aktivitetene skal stimulere til deltagelse og inkludering og er åpne for nye personer
  • Tiltak/aktivitet som er gratis og åpent for alle
  • Tiltak som bidrar til at flere unge får delta i lederopplæring mv

Tiltaket/aktiviteten må ikke oppfylle alle kriteriene.

Tilskuddet kan benyttes av andre foreninger, sammenslutninger og lignende i deres bydel- men det er frivilligsentralen som søker som også er ansvarlig for at faktura med underliggende bilag og rapport foreligger. Faktura som ikke inneholder den nødvendige dokumentasjon vil ikke bli betalt. 


2023 © Oslo Frivilligsentraler