Gamle møbler blir nye erfaringer

Ayub (20) viser frem fine gjenstander på lageret. Sammen med broren Abdi (19) og Asad (33) gir han gamle møbler og gjenstander nytt liv. Bonus: Godkjent arbeidstrening, språkkompetanse, nettverk, gjenbruk og digitale ferdigheter.

På Ullern er et arbeidslag i gang med å lempe inn gårsdagens fangst. Deltakere og frivillige på prosjektet fra «Loft til stue» flytter senger, bord, stoler og kommoder i ly for en grånende himmel. Prosjektet er et samarbeid mellom Bydel Ullern og Ullern Frivilligsentral, og praksis her regnes som godkjent arbeidstrening for flyktninger. Gamle møbler og gjenstander hentes hos bydelens beboere, settes i stand og legges ut for salg. 

Ayub og Abdi kom til Norge fra Somalia for ett år siden. Brødrene bor sammen med familien i nærområdet. 

- Vi pusser opp møblene, vasker dem og legger ut annonser, forklarer Ayub. 

Abdi nikker:  Og så får vi snakket mye norsk her.

Tid for en velfortjent pause på frivilligsentralen. Fra venstre Abdi, Ayub, Rune og Eivind. Foto: Marianne Stensland.

Verdifull arbeidstrening 

Tre dager i uka går med til introduksjonsprogrammet for flyktninger. De to resterende dagene arbeider brødrene på «Fra loft til stue». Til høsten blir det studiespesialisering og elektrofag. I mellomtiden får de to verdifull kompetanse gjennom prosjektet, som har vokst betydelig siden oppstarten for to år siden.

Asad fra Usbekistan er også en av deltakerne på prosjektet. Han viser fram deler av lagerets mangfoldige innhold. 

- Det hender at folk tar med seg flere ting når de er her også, sier Asad og slår ut med armene i et rom fullt av bilder. 

Rommet ved siden av oss huser en rekke stoler, sirlig stablet og klare for salg. Å møblere en leilighet eller fem med gjenstander herfra er neppe problematisk.


- Fine møter

Konsulent Irene Schmeling Sandved arbeider med flyktningeintegrering på Ullern Frivilligsentral. Hun fikk ideen til prosjektet for noen år siden sammen med mannen, som er aktiv frivillig på prosjektet «Fra loft til stue».

- Mange sitter på verdifulle bruksgjenstander de ikke trenger, sier Irene. – Vi tenkte derfor at man kunne lage et arbeidstreningsprogram der brukte ting selges. Etter hvert så vi at det kunne være en god mulighet til å involvere flyktninger i bydelen.

Ideen er at 50 prosent av salgsinntekten går tilbake til eier, resten av beløpet plasseres i et fond for å videreutvikle prosjektet. Arbeidslaget henter møbler, registrerer, annonserer, fotograferer og selger gjenstandene på f.eks. www.finn.no, og vi erfarer at mange velger å gi prosjektet 100% av salgsinntekten. 

- Prosjektet gir flyktningene verdifull kompetanse både i form av språk- og arbeidstrening. Samtidig skapes det fine møter mellom deltakerne og de som tilbyr ulike gjenstander. Gjennom arbeidet blir vi også godt kjent, og hver enkelt får bidra på sin egen måte, utdyper Irene. 

Dette prosjektet er vinn-vinn, sier Irene Sandved, som sammen med ektemannen har utviklet prosjektet «Fra loft til stue». Til venstre prosjektkoordinator Rune Kvernmo. Foto: Marianne Stensland. 

Ønsker å utvikle prosjektet til å omfatte lokalt næringsliv

Målet er integrering gjennom arbeid. Prosjektkoordinator Rune Kvernmo er nylig ansatt for å få utvidet arbeidet. Samarbeid med lokalt næringsliv og samfunnsansvar (CSR) er neste steg. 

- Målet er fast arbeid, sier han. – Vi har ikke mulighet til å tilby varig jobb, så tanken er å hekte seg på lokale aktører i tillegg til samarbeid med NAV Marked. 

Deltakerne rekrutteres fra andre aktiviteter på Ullern Frivilligsentral, og sentralen har tett dialog med NAV Ullern. 

- Det er potensial for en hel haug med læring i prosjektet, utdyper Rune. – Etter å ha deltatt her kan vi stille som referanse for senere arbeidsgivere. 

Aktiviteten ser ikke ut til å stilne. 

- Vi får stadig vekk forespørsler fra folk som ønsker å bidra til prosjektet, sier prosjektkoordinatoren. – Det er som sagt et stort potensial for læring i et slikt prosjekt, men hovedingrediensen er egentlig å være sammen, bruke TID, bli kjent med norsk kultur og å trene på språket. 


Særlig behov for yngre frivillige

Tilbake på lageret flyttes de siste møblene inn. En bruktbutikk som skulle legges ned donerte en rekke møbler i helga, og både deltakere og frivillige har hatt nok å henge fingrene i. Nå venter lunsj på Frivilligsentralen. 

I løpet av en vanlig uke er rundt 150 personer innom Ullern Frivilligsentral. En rekke prosjekter og tjenester er tilgjengelig for både frivillige og deltakere, men det er rom for flere bidrag. Yngre som ønsker å gjøre en innsats er sårt tiltrengt.   

- Vi vil gjerne ha flere i alle aldre, men vi trenger også de unges blikk. Vi arrangerer med jevne mellomrom samtalekvelder for nye frivillige. 17 % er under 29 år, så vi vil gjerne øke den andelen, sier Rune. 

--

Ønsker du å bli frivillig, motta tjenester eller delta på aktiviteter i regi av Ullern Frivilligsentral? Se www.kirkensbymisjon.no/ullern eller ta kontakt på telefon (22 52 30 05) eller e-post (ullernfrivilligsentral@bymisjon.no). Arbeidet forsetter i august-måned med nye team. Prosjektkoordinator Rune kan kontaktes på mobil: 92488232.

Ønsker du å vite mer om prosjektet «Fra loft til stue», eller har du gjenstander vi kan selge for deg? Besøk www.fralofttilstue.no for mer informasjon. 

- Vi håper å kunne utvikle prosjektet videre, f.eks. med en bruktbutikk, sier prosjektkoordinator Rune. Her sammen med Asad og et pent brukt utebord. Foto: Marianne Stensland.

2024 © Oslo Frivilligsentraler