Det summer på Majorstua

Man skulle kanskje tro at Majorstuen ikke er en god plass for bier, men de frivillige på Tidemandstuen har 100 000 av dem!

Et urbant miljø trenger ikke å bety det samme som en asfalt jungel. I Oslo har vi de siste årene blitt stadig flinkere å dyrke mellom blokkene, på takene og andre steder hvor en blomsterkvast kan få en plass. Men det holder ikke bare å dyrke, plantene trenger hjelp av små flygende vesener som tar seg av polineringen.

I oktober 2012 ble ByBi etablert. ByBi er et medlemsbasert birøkterlag, organisert som et lokallag under Norges Birøkterlag, drevet av frivillige enusiaster.

På Tidemandstuen Frivilligsentral skaper biene mye glede for unge og gamle. Viktigheten av å avle bier kan de unge deltagerne på sentralens barneprosjekt fortelle oss: Uten biene dør vi, konstanterer de.


30 barn som viser hvordan biene kommuniserer - og står korrekt på avstand fra bikubene og snakker med lav stemme for å ikke forstyrre biene, er fantastisk morsomt å få oppleve. Barna i nabo barnehagen har også et viktig oppdrag i birøktingen, nemmelig å gi dronningene navn og tegne etiketter til honninglassene. De voksene sitter litt lengre bort i hagen med en kopp kaffe og lektyre om bier og humler. Ingen vifter bort bier eller humler her i gården, men vepsene får fort en avis i hodet.

Tidemandstuens frivillige birøkter har 30 års erfaring og behandler biene med stor respekt.
"De gir oss ikke bare honning, de er også grunnlaget for alt annet vi spiser", sier han.

Honningen fra Tidemandstuen er den beste honningen i verden - det er alle skjønt enige om!

2024 © Oslo Frivilligsentraler