Det fine med latter er at det trengs ikke å oversettes. Alle kan jo le!

Hver onsdag (15:30-17:30) holder Språkkaféen på Haugerud frivilligsentral åpent og det er gratis. Dette er et uformelt møtested (drop-in) for alle som ønsker å bli bedre i norsk, og samtidig bli kjent med norsk kultur. Her får de prate sammen ved småbord med frivillige som snakker godt norsk.

Frivillig-oslo.no blir invitert med inn for å bli kjent med både sentralen, språk-kaféen og noen av menneskene her. Vi møter først de frivillige språk-vert og vertinnene som er klare for en prat. De frivillige består av en engasjert gjeng på 8-9 personer fra nærområdet i alderen 32- snart 90 år. De forteller oss litt om deres egen motivasjon som frivillige og om deres tanker rundt språk-kaféen. “Ja, det er klart at dette er et viktig tilbud”, sier Turid Tårnesvik (64). Hun påpeker at dette er et supplement til de offentlige norsk-kursene og ikke en erstatning. Det er et tilbud for de som kan litt norsk og vil lære mer og som samtidig vil ha et hyggelig sosialt samvær. Språk-kaféen har vært i drift i ett år, og har knyttet til seg en rekke frivillige og brukere, som kommer igjen og igjen.

“Jeg har vært tilknyttet Frivilligsentralen i flere år, det siste halvåret jeg har vært med på språkkaféen”, sier gruppas eldste og blideste arrangements-vertinne og forteller, Solveig Kleven (89). Videre sier hun at det er godt å gi noe til samfunnet. Det fine med frivilligsentralen er at man har et sted å komme til, et sted hvor man kan bidra med sine kunnskaper og sin hjelpsomhet,og et sted man kan få glede av å være. Videre presiserer Solveig at det er interessant å bli kjent med mennesker fra forskjellige kulturer. “Og så ler vi masse”, sier Turid, som er frivillig leder for Språkkaféen. “Og det fine med latter er at det trengs ikke å oversettes, alle kan jo le”, sier Tor Inge, som forøvrig også er leder for turgruppa FRI og medhjelper på nettbrettkurs.

Det fine med frivilligsentralens språk-kafé er at brukerne får en bedre forståelse for det norske språket i et mindre formelt miljø og de blir kjent med norsk kultur, de får nye venner og bekjente, samtidig som de frivillige blir kjent med nye ansikter og deres selvfølelse og nytteverdi øker.

Haugerud frivilligsentral skal dekke område Teisen – Lindeberg, men sentralen opplever at folk kommer til språkkaféen både fra Majorstuen og andre områder nærmere sentrum. Daglig leder for frivilligsentralen på Haugerud, Eva Morton, forteller at hun tror at en av årsakene til at mennesker kommer på Språkkafé er nettopp det uformelle og trivelige miljøet de blir en del av. Så selv om det er enkel annonsering i nærmiljøet som er deres metode for å nå ut på, så kommer det altså mennesker fra andre steder i Oslo også. Vi tror det er fordi det gode ord sprer seg, avslutter Eva.

2024 © Oslo Frivilligsentraler