320 kilo søppel på to effektive timer

Området fra Tøyen til Akerselva ble lørdag 4. mai plukket rent for papp, plast, snus, sneiper og annet avfall. Lokale ungdommers innsats for å kartlegge forsøplinga i området var til god hjelp da Tøyen Frivilligsentral skulle planlegge Strandryddedagen.

På den årlige Strandryddedagen lørdag 4. mai arrangerte Tøyen Frivilligsentral rydding fra Tøyen til Akerselva.

- Tanken bak arrangementet er å være en møteplass der mennesker kan møtes på tvers av interesser og bakgrunn, samtidig som man gjør noe bra for nærmiljøet, sier daglig leder ved frivilligsentralen, Nina Bahar.

Strandryddedagen er en nasjonal dugnad i regi av den ideelle foreningen Hold Norge Rent. Foreningen donerte utstyr til frivilligsentralen på Tøyen, og deltakerne fikk utdelt koster, klyper, hansker og poser.

Byråden bidro

Byråd for byutvikling i Oslo kommune, Hanna Marcussen (MDG), åpnet arrangementet fra scenen på Aktivitetshuset K1 klokka 12. Hun minnet om hvor viktig det er at avfall blir rydda før det når sjøen, der det er vanskeligere å plukke det opp.

- Det er meningen å sette i gang en lokal aksjon mot forsøpling her på Tøyen, fortalte Marcussen til de frammøtte. - Tanken er at folk skal bli mer bevisste sånn at de kaster mindre søppel i utgangspunktet. Etter hvert blir det forhåpentligvis mindre søppel for oss å plukke opp.

Marcussen deltok selv i oppryddingen, og ønsket de frammøtte lykke til. Deretter var det bare å ta på seg arbeidshanskene. Et førtitalls personer tok i bruk lørdagen for å samle søppel i nærområdet.

God hjelp fra lokal ungdomsorganisasjon

Uzma Hussain (21) og Ahmed Al-Rikabi (22) fra den lokale organisasjonen T-town Ungdommer var blant deltakerne. Organisasjonen drives av og for ungdom, og jobber for å bedre miljøet og gi ungdommer i Bydel Gamle Oslo arbeidserfaring.

- Vi jobber for at ungdommer skal engasjere seg i positive tiltak, sier Hussain. - T-town bidrar til å gi ungdommer arbeidserfaring, slik at de har noe å vise til når de skal ut i arbeidslivet, forklarer hun.

I fjor var T-town Ungdommer med på en kartlegging av forsøplinga i området Tøyen/Grønland. I en måned ble det plukka og registrert søppel. Arbeidet resulterte i et kart som viser hvilke soner i området som er sterkest forsøpla. I år var kartet et nyttig hjelpemiddel for Frivilligsentralen når Strandryddedagen skulle planlegges.

- Vi fant mye rart i fjor sommer, folk slenger fra seg alt mulig. På det meste fant vi 98 kilo søppel på én dag, forteller Ahmed Al-Rikabi.

Organisasjonen T-town Ungdommer bidro med eget ryddelag. Foto: Marianne Stensland.

Stilte mannsterke


T-town Ungdommer var så mange at de fikk sin egen rute. I skiftende vær arbeidet gruppa seg møysommelig gjennom området. Med jevne mellomrom kunne man høre utropet «se hva jeg fant!».

Området ble delt inn i fire ruter, som igjen ble fordelt mellom deltakerne. Gruppeledere fikk ansvar for spesialavfall, og ansatte fra frivilligsentralen syklet rundt for å hente søppelposene etter hvert som de ble fylt opp.

Festlig avslutning

I 14.30-tida var gruppene igjen samla på Olafiaplassen, der alle var velkomne til å bli med på gatefest i regi av Akerselva trebåtforening. Det ble delt ut antibac og boller, før det var tid for gruppebilde foran dagens «fangst».

- Nå tar vi bilde av alt avfallet vi har samla og informerer Rusken om det via appen deres, sier Nina Bahar. - Da kommer de og henter det. Appen kan brukes av privatpersoner også, forteller hun.

Rusken er Oslo kommunes satsing på en ren og trivelig by. Melding om forsøpling kan også sendes inn via telefon og e-post.

Alle kan bidra til et renere nærmiljø

Caroline Olsen (30) var også en av de frivillige denne lørdagen.

- Jeg jobber en del frivillig, sier hun. - Arbeidet finner jeg ofte på frivillig.no. Fordi jeg er opptatt av miljø, melder jeg meg ofte på søppelgruppene i forbindelse med festivaler og andre arrangementer.

Hun har også et godt tips til alle som vil bidra til et renere nærmiljø:

- Alle kan dra på gjenvinningsstasjonen i nærområdet sitt og få tak i utstyr og hansker, forteller hun.

Bilder og innlegg fra arrangementet finner du under #TrashtagTøyen. Organisasjonen T-town Ungdommer finner du på Facebook.

Klare til innsats for nærmiljøet! Foto: Marianne Stensland.

2024 © Oslo Frivilligsentraler