Koronainfo på ulike språk
English  (Engelsk)
Do you have any questions about COVID-19? The Directorate of Health's helpline is now available in English!
Call 815 55 015, press #9+1

Smittestopp is an app from the Norwegian Institute of Public Health that helps to prevent coronavirus transmission in society. It is voluntary to use and can only be used by people over 16 years.

Press conferences, news and press releases, and information from the Government in several languages

latest news


Se tidligere publisert innhold om koronasituasjonen på ulike språk.


Norges Frivilligsentraler er ansvarlig for oppdateringer og endringer av denne nettsiden og henter informasjonen fra godkjente og kvalitetssikrede kilder som:

Ved spørsmål eller innspill kan det tas kontakt med Norges Frivilligsentraler, elisabeth@norgesfrivilligsentraler.no

2022 © Oslo Frivilligsentraler