Mandag 4 Oktober 2021
Kl. 10:00 - 15:30
Fagdag frivilligsentralene i Oslo
Tema for høstens fagdag er ny tilskuddsordning fra KUD

Høringsdokumentene ligger vedlagt. Vi oppfordrer dere alle til å lese disse godt og ta det opp i frivilligsentralens styre. 

På fagdagen er målet å komme frem til et høringssvar for fellesskapet frivilligsentralene i Oslo. I et slikt felles høringssvar, så er det viktig at vi finner ut av hva er vi ENIGE om. Vi kommer ikke til å være enige om alt- det må hver enkelt av oss ta med i egne høringssvar. 

Norges Frivilligsentraler jobber med saken og de har også bedt om utregninger fra KUD. Vi sender dette videre så fort vi får det. 

Tid for fagdagen blir altså mandag 4. oktober kl. 10-1530. Det blir lunsj en gang i midten der :) Vi tar høyde for å sette av god tid til lunsj slik at vi både kan ta nødvendige telefoner, spise godt og prate med hverandre.

Sted: Vi kommer tilbake med mer info, men Oslo sentrum er målet. 

Både daglig ledere og styreledere er invitert og møtet er åpent for alle frivilligsentraler i Oslo. 

Pris:
Medlemmer: Gratis
Ikke medlemmer: 1000,- per person 


Høringsnotat, forskrift for tilskudd til frivilligsentraler, 20.08.21

Flere kalenderoppføringer
2024 © Oslo Frivilligsentraler