Onsdag 26 Mai 2021
Kl. 10:30 - 12:00, Zoom
Årsmøte i Oslo Frivilligsentraler
Innkalling til årsmøte i Oslo Frivilligsentraler

Innkalling til årsmøte i Oslo Frivilligsentraler 26. mai 2021


Sted: Zoom. Tid: Kl 10:30 – 1200
 Lenke til møtet sendes ut til alle påmeldte 25. mai.

Frist for påmelding: 20. mai, benytt skjema under. 

Vi oppfordrer sentralene til å stille med en representant hver.

Frist for forslag til årsmøtet: 18.mai 0900.

Saksdokumentene ettersendes på epost.

SAKSLISTE:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Valg av ordstyrer, referent og to til å underskrive protokoll
 3. Årsmelding 2020
 4. Regnskap 2020
 5. Budsjett 2022
 7. Innkomne forslag
 8. Handlingsplan for 2020 2022
 9. Valg av styre og varaer
 10. Valg av styreleder
 11. Valg av valgkomite
 12. Valg av revisor

Oslo 6. mai 2021

Esther Marie Lier
 Styreleder I Oslo Frivilligsentraler

Påmelding er stengt
Flere kalenderoppføringer
2024 © Oslo Frivilligsentraler