Velkommen

Du har kommet til portalen for alle Oslos frivilligsentraler. Frivilligsentralene er lokale møteplasser for enkeltmennesker, lag/foreninger og det offentlige som genererer frivillig innsats for og med det brede lag av befolkningen i hele byen vår.

Kart over sentralene

Det er i dag 31 frivilligsentraler i drift i Oslo, der 13 er kommunale.
For å bli frivillig finner du din sentral nedenfor og tar kontakt med dem.

2018 © Norges Frivilligsentraler